Hur du använder sökfunktionen

I den här artikeln ska vi beskriva hur du gör för att använda sökfunktionen på poker.bonus24.se

Genom att ange olika värden i sökfunktionen så kan du lättare filtrera ut pokerrum som är intressanta för dig.

Bonus

Den första funktionen vi ska kolla på är ”Bonus” -funktionen. Med hjälp av denna kan du ange inom vilket intervall du vill att det pokerrum du eftersöker erbjuder för pokerbonus. Det vänstra reglaget anger vad pokerrummet ska lägst ge för pokerbonus och den högre anger vad pokerrummet max ska ge för pokerbonus. Oftast brukar man vilja ha en så hög pokerbonus som möjligt varpå det vänstra reglaget är mest intressant att justera. Valutan är både dollar och euro, detta beroende på vad pokerrummet erbjuder bonusen i. Du kan ange reglagen inom intervallet 0 – 1000.

Matchning

Nästa funktion är ”Matchning”. Här anger du hur mycket din insättning ska matchas inom pokerbonusens intervall. Vi säger att du hittar ett pokerrum som ger 100% matchning på en pokerbonus på upp till max 500 dollar. Om du då sätter in 500 dollar själv får du således, med matchningen på 100% och inom taket av vad du max får för pokerbonus, 1000 dollar. Dina 500 dollar plus matchningen på 500 dollar, blir alltså 1000 dollar. Precis som ”Bonus” -funktionen har du två stycken reglage där du anger inom vilket intervall, det pokerrummet du söker, ska ge för matchning. Även här kan det vara mest intressant att reglera det vänstra reglaget. Oftast vill man ha så hög matchning som möjligt. Du kan ange intervall på matchningen mellan 0 – 300%.

Rakeback

Nästkommande funktion är ”Rakeback”. Denna funktionen skiljer sig inte utseendemässigt från ovanstående funktioner. Här anger du inom vilket intervall du vill att pokerrummet ska ge dig för rakeback. Du kan läsa mer om vad rakeback är här. Du kan ange intervall på rakebacken mellan 0 – 100%.

Nätverk

Under funktionen ”Nätverk” anger du vilket nätverk pokerrummet ska vara anslutet mot. Du kanske har några favorit nätverk du helst spelar på, då är det här du bockar i dem. Har du inget favorit nätverk eller tycker inte att det spelar någon roll låter du alla vara i bockade.

Skattefritt

Under funktionen ”Skattefritt” anger du om du vill att det pengar du vunnit och tar ut ska vara skattefria. Det är endast pokerrum inom EU som är skattefria varpå om du klickar på knappen ”Ja” filtrerar ut dessa pokerrum. Vill du inte att pokerrummet ska vara skattefritt anger du ”Nej”. Spelar det ingen roll fall det är skattefritt eller inte så låter du det fördefinierade valet vara, det längst till höger ”Spelar ingen roll”.